Hem Program Tävlingar Medlemsblad Klubbstugan Historik Kontakt Logotyper Länkar
Klubbstugan
Om stugan
Klubstugan är numera såld. När den nådde pensionsålder i klubbens ägo så beslutades och genomfördes en försäljning och finns alltså inte längre att disponera för föreningens medlemmar.

Stugan som klubben så länge ägde ligger på Romeleåsen ca 5 km söder om Veberöd, ca 2 km väster om Dörröds by. Storstugan är möblerad med soffor, fåtöljer och soffbord och har plats för ca 20 personer men man kan med hjälp av långbord packa in 40-45 personer. Hallen har tre långbord och har plats för 20 personer. Köket har el-spis, varmvatten och kyl. Det finns el-värme men även en öppen spis i storstugan och en ordentlig kamin i hallen. På övervåningen finns i det ena rummet 9 sovplatser och i det andra 7 platser, 110 x 200 cm.

Det finns vedeldad bastu med dusch och omklädningsrum i ett uthus. Tre toaletter som är anslutna till en tank finns i ett uthus. Parkering finns för 20-25 bilar och en stor gräsplan för lekar/bollspel.

Klubbstugans historik
En fast punkt i tillvaron har från början varit en målsättning för klubben. Vad gäller fast egendom i form av stugor började det med Kråkenäs 1935-1938, Bokebo 1938-1943, Bilarp på Romeleåsen från 1945.

Stugan på Romeleåsen arrenderades 1945 och köptes 1951 för en summa av 5000 kr. Den är enligt urkunder byggd 1890. För att säkerställa marken i närmaste omgivningen införlivades i två omgångar en areal som nu är 40000 m2. Omfattande arbeten har genomförts genom åren för att bättre fylla anspråk och funktion. Bastubyggnad med tvättrum och toalett var det första uthuset. Det kom till 1954. Den gamla muren, som var rester av ladugården, har restaurerats även om det tog många år innan den fick sitt slutgiltiga utseende. En omfattande markplanering som i utbyte mot sankmark idag ger oss en nästan fotbollsplansstor motionsplats för olika aktiviteter. En flaggstång kom på plats 1975, just när klubben firade 40 år. Åren därefter kom stenläggningen av Ölandssten på plats på gårdssidan av muren. 1976 installerades el och den bensinmotordrivna generatorn utanför köksväggen hamnade på skroten. Nya fönster och ny brädfodring tillkom 1977 och nytt tegeltak 1978. Vattenförsörjningen är tryggad genom en borra 1981. 1984 installerades telefon.

Ekonomibyggnaderna var länge ett eftersatt område. Till rikslägret i Skanör 1961 byggdes några baracker av regelverk och masonit för tvätt och toaletter då byggnader helt saknades på lägerplatsen. En av dessa fraktades efter lägret upp till stugan och fungerade som kombinerad redskapsbod och vedbod till 1984. Den var då i ett uselt skick. Genom kontakter fick vi överta en manskapsbarack av Skånska Cement och samma år 1984 fick vi av en tillfällighet reda på att pepparkakshuset på Lilla Torg i Malmö skulle bort. Vi erbjöd oss bortforslandet och även den boden hamnade vid stugan och tjänstgör efter ombyggnad som toalett med förråd. En 3000 l glasfiberarmerad tank är nedgrävd under byggnaden och tömmes vid behov med slamsug.

1985 byggdes den nya vedboden ansluten till baksidan av redskapsboden som 1987 försågs med nya takbjälkar och takbrädor. Den och toalettbyggnaden försågs också med yttertak av galvad plåt. Värmeelement installerades i stugan 1987. Nya häng- och stuprännor monterades på stugan 1994. I samband med att stiftelsen "Våra gårdar" infordrade uppgifter 1994 om stugan som uthyrningsobjekt uppmättes stugan såväl in- som utvändigt och en ritning som överensstämde med dagens utseende framställdes. 1995 installerades en elektrisk varmvattenberedare med rörledning ut i tvättrummet där en handtagsdusch ersätter den förutvarande "rickepumpen" och därmed även varmvattengrytan som värmdes upp genom den gamla beprövade vedeldningsmetoden utanför huset.

1956
Avstyckningen av områdena blev klar 1955, alla köpehandlingar likaså, länsstyrelsens tillstånd till markförvärvet erhöll vi den 5 mars 1956, varefter vi den 21 mars erhöll lagfart å den ena delen av området. Den andra delen kan vi inte få lagfart på, förrän Olle Andersson fått lagfart på stomfastigheten, men vi hoppas att det inte dröjer alltför länge.
Under de fem åren vi själva stått för stugan har vi ju lagt ner en hel del arbete och pengar på densamma. En liten sammanställning kan därför ha sitt intresse. Tar vi den i tidsföljd, så blir den som följer:
1951Inköp av stugan med ca 5.500 kvm tomt = 5.000 kr
1952-53Reparation av fönster och ytterväggar samt utvändig målning = 523 kr
1954 - 1955Uppförande av uthus, innehållande bastu, vedbod m.m. (materialkostnad) = 1.910 kr
1955Reparation av tak, ny underlagspapp m.m. = 210 kr
1955Avstycknings- & lagfartskostnader = 425 kr
1955Inköp av ytterligare 4.500 kvm tomt = 550 kr
1951 - 1956Ränta å lån = 621 kr
1952 - 1955Fastighetsskatt = 72 kr
1952 - 1956Brandförsäkring = 41 kr
   9.352 kr
Hade vi fortsatt att hyra stugan i stället för att köpa den, hade vi under dessa fem år haft en hyreskostnad om 250 kr per år eller sammanlagt 1.250 kr. Den verkliga kostnaden till dags dato för att stå som ägare till stugan med 10.000 kvm tomt kan alltså sägas vara 9.352 - 1.250 = 8.102 kr. Av dessa 8.102 kr har vi lyckats betala av 2.170 kr, men vi har fortfarande kvar 5.932 kr i skulder.

För att spara på ränteutgifterna vädjar styrelsen till klubbens medlemmar att teckna sig för något av följande lån.
1. Malmö Frisksportklubbs stuglån av år 1956. Lånet skall ersätta ett tidigare stuglån av år 1951. Lånet uppgår till kr 3.980 och omfattar 20 andelar om 199 kr vardera. Det förräntas med 3 % och på varje andel återbetalas 20 kr per år.
2. Malmö Frisksportklubbs stödlån av år 1956. Lånet omfattar 40 andelar om 50 kr eller tillsammans 2.000 kr. Lånet är räntefritt och amorteringsfritt.
För båda lånen gäller att innehavare av låneandel är berättigad att inneha egen nyckel till stugan i Dörröd. Fördelarna med dessa lån är i huvudsak följande: Lånekostnaderna för klubben blir mindre. Genom att lånen blir uppdelade på många personer, råkar klubbens ekonomi inte i fara, om någon flyttar eller av annan anledning behöver ha tillbaka sina pengar. För den enskilde medlemmen kan det även vara intressant att vara delägare i stugan. p> 1958
Brunnen har gjorts betydligt djupare. Det har sprängts i berget och cementrör har satts ner. En bättre vattenförsörjning är tryggad och så småningom behöver vi bara vrida på en kran. Ut mot ängen har vi fått en ny s.k. halvdörr med fönster och i köket finns en gasolspis med tre lågor och värmeugn. Detta kommer att avsevärt förenkla köksarbetet. Ett rejält sovrum är snart färdigställt på vinden och det norra rummet har ommöblerats. Skall vi kalla det för Gästrummet? Ytterligare förbättringar planeras och det finns gott hopp om att dessa snart kommer att förverkligas.

En mycket förnäm köksinredning har vi nu kunnat taga i bruk. Detta kommer att underlätta köksarbetet - så kanske rentav disken försvinner fortare. Det norra sovrummet på vinden är nu helt färdigt och är verkligen trivsamt. Det är ljust och glatt och rymmer 7-8 bäddar. Trappan till vinden har flyttats ut i gången och detta möjliggör en lättare och smidigare uppgång till vinden. Det stora rummet är utvidgat, vilket skett genom att vi rivit väggen till lilla rummet och dessutom "plockat bort" den stora bakugnen. Ytterväggarna på stugan har blivit gladare, sedan de fick lite rödfärg. Dessa arbeten har utförts genom goda arbetsinsatser av "semestrande" klubbmedlemmar. Tack Ni alla! Ett sådant intresse och en sådan vilja är goda bevis på helhjärtat intresse för klubben och stärker oss alla inför kommande uppgifter.

1962
Ännu en gång skall vi påminna om den härliga tillgång stugan är. Hela detta första halvår har det varit en stor samlingspunkt, där det alltid funnits folk och där det redan uträttats mycket i fråga om arbete (i första hand sovrummen på vinden). Det har varit flera stora träffar däruppe, då särskilt i samband med påsk-, pingst- och midsommarhelgerna, då vi varit över 50-talet stugbesökare. Under påsken hade vi även besök från Göteborg och detta blev mycket uppskattat. Vidare har vi ju haft två terränglöpningar vid stugan - klubbens och distriktets - och dessa söndagar var det livligt värre. Nu har det bestämts, att vi ytterligare skall förbättra den redan fina Stugan. Reparationerna nu går i första hand ut på att klä källaren med siporex samt att sänka golvet ca 30 cm. Vidare skall vi ändra det lilla norra rummet så det tillsammans med "gången" kommer att bilda en stor hall samt mycket annat. Rivningen av väggar och källarvalv sker lörd. 7 och sönd. 8 juli. Erik Olsson har lovat att vara bas för jobbet under tiden 22 - 29 juli och han hoppas på mycken hjälp. Alla kan hjälpa till, både yrkesarbetare och "hantlangare". Hjärtligt välkomna!

1999
December månad 1999 var förödande för vårt fina fritidsområde i Dörröd. Som tur är så finns ännu friska armar som hjälpte till att röja upp efter stormen, som knäckte de stora fina granarna vid sidan om lägerbålet. Även backen vid sidan om idrottsplatsen blev hårt åtgången, att jämföra med stormskador 1967, som bara de äldre medlemmarna kan erinra sig. Börje Wihlborg är ju vår man som håller verktygen i trim och Yngve A. är ju yrkesman på sitt område som klubben har mycket nytta av. Flera av våra medlemmar har också ställt upp i mån av passande tid, men yngre armar hade varit en välkommen hjälp. En sådan stor anläggning fordrar många timmars arbete för att hållas i gott trim. Extra arbete blir det, när skadegörelse och onödig förslitning sker, men när man ser skolklasser som tycks trivas där, så får vi väl räkna med en viss vinst i framtiden. Vi skönjer ett slut på skogsarbetet för denna gång och hoppas vi skall ha många flera trevliga sammankomster år 2000 och framåt.

Copyright © 2005- Malmö Frisksportklubb