Hem Program Tävlingar Medlemsblad Klubbstugan Historik Kontakt Logotyper Länkar Login
Arkiv fr 2006
1 januari Nyårsvandring
Samling klubblokalen. Kolla tele-svararen.
7 januari Barnens Vasalopp i Folkets Park
Många funktionärer behövs. Ring Åke Nilsson en vecka innan, om du kan ställa upp (tel. 040-93 25 37 eller 0707-77 85 35).
11 januari Motioner och verksamhetsberättelse ska vara klubben tillhanda senast detta datum.
17 januari Studiecirkel kl 18.30 på NBV:s lokaler Kungsg. 16 A. Temat är: "Hur vi själva kan ta eget ansvar för vår HÄLSA och se fantastiska möjligheter med hjälp av Naturens egen outtröttliga källa/rikedom”. Ämnen:
 1 FASTA - RENA DIN KROPP
 2 NÄRINGSRIK KOST
 3 MENTAL HÄLSA
 4 BALANS
 5 SUND KOST OCH MOTION HAR EN FÖRYNGRANDE EFFEKT
18 januari Styrelsemöte kl 18.30 på klubblokalen
25 januari Årsmöte kl 18.30 på klubblokalen
5 februari Bulltoftaloppet på skidor. Ring Anders E. eller lyssna på tele-svararen.

Läs mer i inbjudan
13 februari Vasaloppsträff kl 18.30 på klubblokalen.
14 februari Frukt renar. Grönsaker bygger upp. - Naturhygienist Kosotie Österling
28 februari Användbara Naturmedel med stor verksamhet – Hälsorådgivare Gunnel Pettersson
8 mars Styrelsemöte kl 18.30 på klubblokalen
12 mars Vandring med Barbro och Kjell Wihlborg. Kolla telesvararen!
13 mars Cykelträff kl 18.30 på klubblokalen.
14 mars Örternas magi. Praktisk användning av vilda växters magiska krafter - Örtexpert Birthe Eriksson
20 mars Vasaloppsträff kl 18.30 på klubblokalen.
26 mars Vandring vid stugan 10.45. Samling klubblokalen kl 10 för samåkning. Kl 12 serverar vi våfflor. Kolla telesvararen!
9 april Vandring i Fulltofta. Samling klubblokalen kl 10 för samåkning. Kolla telesvararen.
10 april Styrelsemöte klubblokalen kl 18.30.
23 april Städdag i stugan. Kolla telesvararen!
1 maj Bokskogsrundan. Anmäl er till Ingvar för att hjälpa till.
14 maj Vandring i Bokskogen.
Samling i Torup (Magasinet) kl 10.00. Avfärd från klubblokalen 9.40. Barbro och Kjell Wihlborg hjälper oss att hitta runt.
17 maj Styrelsemöte kl 18.30 på klubblokalen.
4 juni Vandring. Avfärd från klubblokalen kl. 10. Kolla telefonsvararen!
17 juni Broloppet. MAI behöver funktionärer. MFK får betalt för varje funktionär som ställer upp. Här har vi en möjlighet att stärka klubbkassan. Anm. till Ingvar senast 10 maj.
21 juni Styrelsemöte kl 18.30 på klubblokalen.
9 juli - 15 juli Frisksportarnas riksläger i Karlsborg
16 september Segerundan
Tävlingen går av stapen på Bulltofta Rekreationsområde.
Läs mer på Segerundans egen hemsida!
Frågor kan skickas till info@segerundan.se
1 oktober Vandring runt Häckebergasjön. Klubbussen går kl. 9.45 från klubblokalen. Gemensam samling 10.30 på P-platsen i anslutning till Slottet. Efter vandringen åker vi och fikar i vår Stuga i Dörröd c:a kl. 14.00
9 oktober Träff med cykelgänget, klubblokalen kl. 18.30. Intresserade medlemmar är välkomna. Anmälan till Leif Andersson 040-465921
11 oktober Styrelsemöte klubblokalen kl. 18.30.
22 oktober Vandring i Arrie. Samling vid klubblokalen kl. 10.00. Kolla tel.svararen!
2 november Fackelvandring i Torup kl. 18.00. Se dagstidningar, kolla tel.svararen.

INSTÄLLD! pga att stallbyggnaderna brunnit ner.
13 november Vasaloppsträff, klubblokalen kl. 18.30
19 november Vandring runt Yddingesjön. Klubbbussen går kl. 9.30 från klubblokalen. Samling vid golfbanans parkering kl. 10.
13 december Luciakaffe på klubblokalen kl 18.30.
24 december Samling vid Stortorget kl 12.00 för att önska varandra God Jul.
Copyright © 2005- Malm Frisksportklubb